TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

VSH, BWE, KHS, CMF, ND2, SD5, CLL, SDK, BAX, KGU, KBE, DNR vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018.

CTCP Nước – Môi trường đô thị Bình Dương (BWE): Ngày 6/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bổ sung năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 16/4/2018.

CTCP Kiên Hùng (KHS): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 18/4/2018.

CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF – UpCOM): Ngày 10/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (ND2 - UpCOM): Ngày 9/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 20/4/2018.

CTCP Sông Đà 5 (SD5): Ngày 5/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Trong đó đợt 1 trả 8% vào ngày 24/4/2018 và đợt 2 trả 8% vào ngày 29/6/2018.

CTCP Cảng Cát Lái (CLL): Ngày 11/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 26/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Cơ khí luyện kim (SDK- UpCOM): Ngày 6/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2018.

CTCP Thống Nhất (BAX): Ngày 9/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/4/2018.

CTCP Phát triển đô thị Kiên Giang (KGU - UpCOM): Ngày 9/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 3/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 27/4 tới đây.

CTCP Thiết bị trường học Kiên Giang (KBE – UpCOM): Ngày 9/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đong tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng (DNR – UpCOM): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,3% (01 cổ phiếu nhận 730 đồng). Thời gian thanh toán 7/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.  

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên