MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

PLX, HND, VFG, HTC, C32, DBM, TMB, MGC, L10, LWS, DVW, BBM vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 6/7/2021.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 7,25% (01 cổ phiếu nhận 725 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Thương mai Hóc Môn (HTC): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP CIC39 (C32): Ngày 21/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk (DBM): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc (TMB): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP Địa chất mỏ - TKV (MGC): Ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Lilama 10 (L10): Ngày 4/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS): Ngày 28/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,6% (01 cổ phiếu nhận 560 đồng). Thời gian thanh toán 18/6/2021.

CTCP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai (DVW): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Bia Hà nội Nam Định (BBM): Ngày 26/5 -  ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên