MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp

VHC, TRC, TDH, VSI, GSP, VGS, VE8, C71, TDC, ALT, NMK, VGL, NTC vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thực hiện 1/7/2016.

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng), trong đó cổ tức 2015 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức 2016 tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện 8/7/2016.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 27/6/2016. Đồng thời Nhà Thủ Đức cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng do phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 15%.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế (GSP): Ngày 16/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 29/6/2016.

CTCP Ống thép Việt Đức VG Pipe (VGS): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 5/7/2016.

CTCP Xây dựng điện Vneco 8 (VE8): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP 471 (C71 – UPCoM): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 1/7/2016.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Ngày 10/6 – Ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 8/7/2016.

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP Xây dựng Công trình 510 (NMK – UpCOM): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 15/7/2016.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal – VnSteel (VGL – UpCOM): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 24/6/2016.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2015 tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thực hiện 24/6/2016.

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên