MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 16 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 16 doanh nghiệp

SIP, PDN, CHP, SVC, HAD, NSS, ELC, PSL, IST, BRC, NBT, HWS, NVP, VLW, PDV, MDF vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/8/2021.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/8/2021.

CTCP Bia Hà Nội Hải Dương (HAD): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Nông súc sản Đồng Nai (NSS): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 82,96% (01 cổ phiếu nhận 8.296 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELC): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 3% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2021.

CTCP Cao su Bến Thành (BRC): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 2/8/2021.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,75% (01 cổ phiếu nhận 875 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2021.

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền tỷ lệ 1,796% (01 cổ phiếu nhận 179,6 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2021.

CTCP Cấp nước Vĩnh Long (VLW): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2021.

CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt (PDV): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2021.

CTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị (MDF): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,27% (01 cổ phiếu nhận 327 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên