MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 18 doanh nghiệp

TCH, VNT, CDR, ST8, AMC, DPC, DHP, ICT, BRS, THR, RAT, LWS, CAG, L18, TVU, PPY, HEG, SAC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tài chính Hoàng Huy (TCH): Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2020.

CTCP giao nhận vận tải ngoại Thương (VNT): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.

CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai (CDR): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 14/7/2020.

CTCP Siêu Thanh (ST8): ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2020.

CTCP Khoáng sản Á Châu (AMC): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 12019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 18/8/2020.

CTCP Điện cơ Hải Phòng (DHP): Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2020.

CTCP Viễn thông Tin học Bưu điện (ICT): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.

CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (BRS): Ngày 9/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020.

CTCP Đường sắt Thuận Hải (THR): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10,6% (01 cổ phiếu nhận 1.060 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020.

CTCP Vận tải và thương mại đường sắt (RAT): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.

CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,3% (01 cổ phiếu nhận 530 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2020.

CTCP Cảng An Giang (CAG): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,187% (01 cổ phiếu nhận 218,7 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.

CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18): Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.

CTCP Công trình đô thị Trà Vinh (TVU): Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 4/8/2020.

CTCP Xăng dầu dầu khí Phú Yên (PPY): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/7/2020.

CTCP Tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HEC): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2020.

CTCP Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC): Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/7/2020.

Thái Hiếu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên