TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 19 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 19 doanh nghiệp

DPM, DVN, VND, PLC, TRA, BMI, IDC, STK, LAS, DHA, GMX, HAD, D2D, TKC, HPP, CH5, L10, NSL vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty Phân bón dầu khí – CTCP (DPM): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2019.

Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 17/6/2019.

CTCP Chứng khoán VnDirect (VND): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2019.

CTCP Traphaco (TRA): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

Tổng CTCP Bảo Minh (BMI): Ngày 11/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toàn 21/6/2019.

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2019.

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2019.

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 3/7/2019.

CTCP Hóa An (DHA): Ngày 12/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2019.

CTCP Gạch ngói gốm sứ xây dựng Mỹ Xuân (GMX): Ngà 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/6/2019.

CTCP Bia Hà Nội Hải Dương (HAD): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 70% (01 cổ phiếu nhận 7.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Xây dựng và Địa ốc Tân Kỷ (TKC): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 19/6/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2019.

CTCP Xây dựng số 5 (CH5): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 17/6/2019.

CTCP Lilama 10 (L10): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS): Ngày 14/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5,2% (01 cổ phiếu nhận 520 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên