TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 34 doanh nghiệp

10-05-2018 - 07:12 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 34 doanh nghiệp

FTS, NTP, PMS, OPC, PCE, BMN, STU, CMN, VFG, DNM, POV, TBN, CSV, APF, CLW, TPH, CPH, CCM, DPC, HLB, SPD, SBM, VGL, TVM, HPU, DNN, AG1, RTS, BTR, HHR, NBE, NMK, TMW vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,93 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10%.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ngày 30/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018.

CTCP Cơ khí Xăng Dầu (PMS): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 22,5% (01 cổ phiếu nhận 2.250 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2018.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2018.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2018.

CTCP 715 (BMN - UpCOM): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8,9% (01 cổ phiếu nhận 890 đồng). Thời gian thanh toán 11/6/2018.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây (STU – UpCOM): Ngày 15/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2018.

CTCP Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket (CMN – UpCOM): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 33,9% (01 cổ phiếu nhận 3.390 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.

CTCP Thuốc khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 5/6/2018.

Tổng CTCP Y tế Danameco (DNM): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Xăng dầu Vũng Áng (POV – UpCOM): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2018.

CTCP Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh (TBN – UpCOM): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,27% (01 cổ phiếu nhận 727 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.

CTVP Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): Ngày 28/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 22% (01 cổ phiếu nhận 2/2200 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2018.                                                           

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF – UpCOM): Ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 27% (01 cổ phiếu nhận 2.700 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2018.

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 2/7/2018.

CTCP In sách giáo khoa tại Tp Hà Nội (TPH): Ngày 23/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018. Đồng thời công ty cũng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH – UpCOM): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15,7% (01 cổ phiếu nhận 1.570 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Than Mạo Khê (CMK – UpCOM): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 4/6/2018.

CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (CCM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2018.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2018.

CTCP Bia & Nước giải khát Hạ Long (HLB – UpCOM): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP XK Thủy sản Miền Trung (SPD – UpCOM): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 11/6/2018.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Ninh (SBM – UpCOM): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời giant thanh toán 4/6/2018.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vigal – Vnsteel (VGL): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2018.

CTCP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp – Vinacomin (TVM – UpCOM): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2018.

CTCP 28 Hưng Phú (HPU – UpCOM): ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 4/6/2018.

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN – UpCOM): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 9,8% (01 cổ phiếu nhận 980 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2018.

CTCP 28.1 (AG1 – UpCOM): ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2018.

CTCP Tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (RTS – UpCOM): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 12/6/2018.

CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR – UpCOM): Ngày 28/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2018.

CTCP Đường sắt Hải Hà (HHR – UpCOM): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8,39% (01 cổ phiếu nhận 839 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2018.

CTCP Thiết bị giáo dục Miền Bắc (NBE – UpCOM): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2018.

CTCP Xây dựng công trình 510 (NMK – UpCOM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2018.

CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW – UpCOM): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2018.  

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên