MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

MWG, SMC, CCL, SLS, L12, HLE, HNE vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Ngày 20/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/10/2020.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ngày 21/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/10/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

CTCP Mía đường Sơn La (SLS): Ngày 20/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền tỷ lệ 70% (01 cổ phiếu nhận 7.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2020.

CTCP Licogi 12 (L12): Ngày 12/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2020.

CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE): Ngày 6/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2020.

CTCP Hanel (HNE): Ngày 5/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,96% (01 cổ phiếu nhận 196 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2020.

Võ Mạnh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên