MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

LTG, SHI, FIC, VFG, TDC, HU6, TVH vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Ngày 2/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI): Ngày 30/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 11/11/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 4,33 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (FIC): Ngày 3/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 13/11/2020.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 9/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2020.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/12/2020.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ngày 9/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị HUD6 (HU6): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2020.

CTCP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (TVH): Ngày 4/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30,82% (01 cổ phiếu nhận 3.082 đồng). Thời gian thanh toán 4/12/2020.

Thái MạnT

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên