MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

PTB, PGI, BIO, GND, KKC, VBC, PWS vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Phú Tài (PTB): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông chia thưởng 2,5 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5,51%. Trước đó Phú Tài quyết định chốt danh sách cổ đông nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này vào 28/5/2021, tuy nhiên sau đó công ty đã hủy ngày chốt danh sách cổ đông này.

Tổng CTCP Bảo biểm Petrolimex (PGI): Ngày 11/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2021.

CTCP Vắc xin Va sinh phẩm Nha Trang (BIO): ngày 21/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 4/8/2021.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2021.

CTCP Kim khí KKC (KKC): Ngày 7/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Nhựa, bao bì Vinh (VBC): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (PWS): Ngày 10/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,3% (01 cổ phiếu nhận 530 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2021.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên