MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

PPC, SBH, VIH, CTB, GIC, VGV, XVL vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Ngày 22/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,5% (01 cổ phiếu nhận 1.250 đồng). Thời gian thanh toán 22/10/2021.

CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (SBH): Ngày 22/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 29,8% (01 cổ phiếu nhận 2.980 đồng). Thời gian thanh toán 12/10/2021.

CTCP Chế tạo bơm (CTB): Ngày 9/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Viglacera Hà Nội (VIH): Ngày 10/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/9/2021.

CTCP Đầu tư dịch vụ  và phát triển Xanh (GIC): Ngày 10/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VGV): Ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,9% (01 cổ phiếu nhận 390 đồng). Thời gian thanh toán 6/10/2021.

CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà (XLV): Ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2021.

Hoàng Minh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên