MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

DPM, BCI, LIX, NET, DVP, VAF, CTB, BDG vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP (DPM): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 22/12/2016.

CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI): Ngày 24/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợ 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 20/12/2016.

CTCP Bột giặt LIX (LIX): Ngày 24/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 8/12/2016.

CTCP Bột giặt NET (NET): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 14/12/2016.

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thực hiện 23/12/2016.

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 15/12/2016.

CTCP Chế tạo Bớm Hải Dương (CTB): Ngày 2/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền niên độ tài chính 2016 tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 20/12/2016.

CTCP May mặc Bình Dương (BDG – UpCOM): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 20/12/2016.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên