MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

VGC, NFC, DRC, SGS, HPP, VBC, CPH, HAM vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2021.

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 8/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2021.

CTCP Vận tải biển Sài Gòn (SGS): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Ngày 3/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Nhựa Bao Bì Vinh (VBC): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16,4% (01 cổ phiếu nhận 1.640 đồng). Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 16/6/2021.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên