TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

21-12-2016 - 19:35 PM | Thị trường chứng khoán

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

CII, BMP, SMC, CTI, LSS, SGC, TNY, APF, NAC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII): Ngày 27/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng). Thời gian thực hiện 20/1/2017.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP): Ngày 3/1/2017 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 19/1/2017.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ngày 28/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ ttức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 12/1/2017.

CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI): Ngày 5/1/2017 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 16/1/2017.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): Ngày 30/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2015-2016 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 11/1/2017.

CTCP Xuất nhập khẩu sa Giang (SGC): Ngày 5/1/2017 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đựt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 24/1/2017. Đồng thời SGC cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và một số nội dung khác.

CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY – UpCOM): Ngày 28/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 16/1/2017.

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 28/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 5/1/2017.

CTCP tư vấn Xây dựng tổng hợp (NAC – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 27/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/1/2017.

Tổng CTCP Phong Phú (PPH – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 27/12 – ngày ĐKCC nhận tạ ưngc cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 12/1/2017.

Thạch lâm

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên