MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

TCT, VPD, SMC, HLD, VOC, MQN, HCT, TL4, AMS vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Cáp treo núi Bà Tây Ninh (TCT): Ngày 19/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 30/10/2018.

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/10/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4%.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC): Ngày 15/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland (HLD): Ngày 11/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2018.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam CTCP (VOC): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 20/11/2018.

CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (MQN): Ngày 17/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 31/10/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018.

CTCP Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng (HCT): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 24/10/2018.

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (TL4 – Upcom): Ngày 19/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 31/1-/2018.

CTCP Cơ khí Xây dựng Amecc (AMS - Upcom): Ngày 12/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 9/11/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.

Thái Mạnh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên