MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

BHN, NT2, PAN, CPC, VXT, PSD, CKH, CDV, TDB vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội (BHN): Ngày 19/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 – 2019 tổng tỷ lệ 28,3% (01 cổ phiếu nhận 2.830 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 13,8% và năm 2019 tỷ lệ 14,5%. Thời gian thanh toán 31/3/2021.

CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Ngày 8/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/3/2021.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): ngày 4/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/2/2021.

CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC): Ngày 5/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/3/2021.

CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại (VXT): Ngày 2/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 9/2/2021.

CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (PSD): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/3/2021.

CTCP Cơ khí chế tạo Hải Phòng (CKH): Ngày 8/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến vào 26/3/2021.

CTCP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDV): Ngày 1/2 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/3/2021.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB): Ngày 28/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng ttieen ftyr lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 52/2/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên