MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/12

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/12

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

TGG - CTCP Louis Capital - Dự kiến trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất giảm hơn 50% từ 1.071 tỷ đồng xuống còn 550 tỷ đồng; mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm từ 122 tỷ đồng được chuyển thành không lỗ.

HĐQT công ty cũng đề xuất hủy bỏ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũng như phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 15/4/2022.

Lý do được đưa ra là do HĐQT TGG nhận thấy các phương án phát hành trên không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

KDC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido - Công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sắp tới. Nội dung đáng chú ý trong cuộc họp là HĐQT trình phương án chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng.

CMX - Công ty cổ phần Camimex Group - Công ty dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng với mã CMXH2326001, mệnh giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và dự kiến thực hiện trong quý IV/2022 đến quý I/2023. Trái phiếu được phát hành với lãi suất 11,2%/năm và có tài sản đảm bảo. 

DRL - CTCP Thủy điện – Điện lực 3 - Ngày 14/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 15/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2022.

HDA - CTCP Hãng sơn Đông Á – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/12/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 21/12/2022.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HPX - CTCP Đầu tư Hải Phát - Ba cổ đông trong nhóm cổ đông lớn nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại HPX đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 36,21 triệu cổ phiếu HPX sở hữu, tỷ lệ 11,9%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 30/11.

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - CTCP Nova Group, cổ đông lớn đã bán ra hơn 12,72 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 22/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 710,92 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36,46%.

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Bà Đặng Thị Thu Vân, em của bà Đặng Thu Thủy – Thành viên HĐQT đã bán ra 100.000 cổ phiếu ACB từ ngày 28/10 đến 26/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Vân còn nắm giữ hơn 942.000 cổ phiếu ACB, tỷ lệ 0,028%.

DST - CTCP Đầu tư Sao Thăng Long - Ông Đào Cẩm Tú, cổ đông đã mua vào 1 triệu cổ phiếu DST trong ngày 22/11. Qua đó, nâng sở hữu tại DST lên hơn 2,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,96%.

DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã mua vào 1,15 triệu cổ phiếu DGC trong ngày 28/11. Qua đó, nâng sở hữu tại DGC lên hơn 19,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,03%.

ELC - CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM - Công ty TNHH Đầu tư DT&T, cổ đông lớn đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu ELC từ ngày 14/11 đến 28/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại ELC xuống còn hơn 2,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,52%.

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Công ty TNHH VP Invest, cổ đông lớn đã mua vào 275.000 cổ phiếu C47 từ ngày 27/10 đến 25/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại C47 lên 4,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,25%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - Bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình – Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu CII từ ngày 05/12 đến 03/1/2023 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hằng sẽ nâng sở hữu tại CII lên 4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,58%.

FDC - CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM - CTCP Chứng khoán Thành Công, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐQT đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu FDC, tỷ lệ 9,32% từ ngày 02/12 đến 31/12. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu FDC nào.

KSD - CTCP Đầu tư DNA - Ông Bùi Việt Vương, Tổng giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu KSD từ ngày 02/12 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Vương đang nắm giữ 2 triệu cổ phiếu KSD, tỷ lệ 17,5%.

Trần Dũng

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên