MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/6

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/6

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VSC - CTCP Container Việt Nam - Đã hoàn tất việc mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ và nắm giữ 35% phần vốn góp tại Công ty trên.

LIX - CTCP Bột giặt LIX - Ngày 15/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/6/2023.

LHG - CTCP Long Hậu - Ngày 09/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 19%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/7/2023.

DPG - CTCP Tập đoàn Đạt Phương - Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/7/2023.

PMB - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2023.

FOC - CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT - Ngày 9/6 sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 5.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 19/6/2023.

HDM - CTCP Dệt May Huế - Ngày 9/6 tới đâ sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 72%.

Trong đó, Công ty sẽ trả cổ tức 40% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/6/2023.

Đồng thời, Dệt May Huế dự kiến phát hành hơn 4,87 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:32. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng, tăng đến 604% so với thực hiện năm 2022 và là mức cao nhất từ trước đến nay của DIG.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023, đặt mục tiêu lãi sau thuế công ty mẹ ở mức 488 tỷ đồng, đi lùi 36% so với thực hiện năm 2022.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ACL - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - Bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 1 triệu cổ phiếu ACL từ ngày 22/5 đến 31/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Loan đã nâng sở hữu tại ACL lên 27,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 54,83%.

NAF - CTCP Nafoods - Endurance Capital, cổ đông lớn đã bán ra 506.000 cổ phiếu NAF từ ngày 16/5 đến 31/5 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại NAF xuống còn hơn 2,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,9%.

LHC - CTCP Thủy lợi Lâm Đồng - Ông Nguyễn Ngọc Duy, cổ đông lớn đã bán thành công 173.000 cổ phiếu LHC, qua đó giảm sở hữu xuống còn hơn 1,09 triệu cổ phiếu LHC, tỷ lệ 7,58%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SVD - CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng - Ông Vũ Phương Linh, bố của ông Vũ Tuấn Phương – Thành viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SVD, tỷ lệ 3,63% từ ngày 05/6 đến 04/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Linh chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SVD nào.

TEG - CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành - Ông Mạc Quang Huy, Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu TEG từ ngày 06/6 đến 05/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Huy sẽ nâng sở hữu tại TEG lên hơn 500.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,76%.

INN - CTCP Bao bì và In Nông nghiệp - Bà Tạ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng đăng ký bán toàn bộ hơn 158.000 cổ phiếu INN sở hữu, tỷ lệ 0,88%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 05/6 đến 04/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trần Dũng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên