MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/4

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/4

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 với tổng doanh thu 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng.

DGC - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Dự kiến phát hành thêm 22,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương ứng tỷ lệ 20:3. Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới, nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/5/2021.

SCS – CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - Doanh thu thuần trong quý đầu năm tăng 7% lên 196 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 6% lên 155 tỷ đồng. Cộng thêm tăng doanh thu tài chính và giảm chi phí quản lý, công ty báo lãi 137 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận cao nhất theo quý của doanh nghiệp.

TBC - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà – Quý 1 doanh thu thuần đạt 155,6 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 74,7 tỷ đồng tăng mạnh so với con số lãi 20 tỷ đồng của quý I/2020.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp đặt kế hoạch SXKD năm 2021 với doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.444 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước. Dự kiến cổ tức từ 18% đến 22%.

CTR - Tổng Công ty CP Công trình Viettel - Dự kiến hủy niêm yết gần 72 triệu cổ phiếu CTR tại UPCoM để niêm yết trên HoSE. Việc niêm yết trên HoSE sẽ được thực hiện vào năm 2021-2022.

Năm 2021 đặt chỉ tiêu doanh thu 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 275,8 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 3,4% và 0,6% so với thực hiện năm 2020; Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ở mức 10 – 20%.

FT1 - CTCP Phụ tùng máy số 1 - Năm 2021, FUTU1 đặt kế hoạch khá thận trọng với doanh thu đạt 800 tỷ đồng tương đương mức tăng 6,5%; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng ở mức 35 tỷ đồng, đạt 76,2% so với thực hiện của năm 2020. Mức cổ tức chi trả dự kiến năm 2021 đạt trên 20%.

FUTU1 lên kế hoạch giá trị đầu tư trước thuế đạt 45,76 tỷ đồng, so với mức 4,4 tỷ đồng của năm 2020 thì tăng trưởng 10,4 lần.

ANV - Công ty Cổ phần Nam Việt – Quý 1 doanh thu thuần đạt gần 706 tỷ đồng giảm 13% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận lãi khác đạt 2,7 tỷ đồng giúp Navico lãi sau thuế gần 64 tỷ đồng tăng gần 49% so với cùng kỳ 2020 tương đương EPS đạt 502 đồng.

ATG - CTCP An Trường An - Ngày 22/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu, có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021. Nguyên nhân do, ATG kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp gần nhất (2018, 2019, 2020).

TIP - CTCP Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa - Ngày 22/4, HĐQT đã thông qua việc hủy bỏ thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng 4 triệu cổ phần từ Công ty TNHH Hòa Bình sở hữu tại CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân.

TNG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG – Quý 1 doanh thu thuần đạt gần 911 tỷ đồng tăng 18%, sau khi trừ chi phí lãi sau thuế 22 tỷ đồng giảm 34% so với quý 1/2020.

GSP - CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Ngày 29/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 04/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/5/2021.

SCI - CTCP SCI E&C - Ngày 27/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 70%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2021.

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Ngày 06/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 07/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CDC - CTCP Chương Dương - Ông Trần Mai Cường, Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ hơn 348.000 cổ phiếu CDC sở hữu từ ngày 19/3 đến 16/4 theo phương thức thỏa thuận.

VSC - CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - Bà Đào Thị Tơ, cổ đông lớn đã mua vào 1,1 triệu cổ phiếu VSC trong ngày 20/4. Sau giao dịch, bà Tơ đã nâng sở hữu tại VSC lên hơn 3,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,07%.

TVB - CTCP Chứng khoán Trí Việt - Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT đã mua vào 2 triệu cổ phiếu TVB, tỷ lệ 2,81% từ ngày 09/4 đến 22/4 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TVB nào.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu DHC từ ngày 27/4 đến 26/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ nâng sở hữu tại DHC lên hơn 2,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,97%.

TCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Intact Management Co.,Ltd, cổ đông lớn đăng ký bán toàn bộ hơn 4,62 triệu cổ phiếu TCD sở hữu, tỷ lệ 5,62%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/4 đến 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Bà Phạm Thị Hồng Hội, vợ ông Nguyễn Văn Hiệu – Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu DRC từ ngày 28/4 đến 27/5 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hội sẽ nâng sở hữu tại DRC lên hơn 3,27 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,76%.

VSH - CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh - Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn đăng ký mua 2,2 triệu cổ phiếu VSH từ ngày 28/4 đến 25/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại VSH lên hơn hơn 119,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50,45%.

Trần Dũng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên