MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/1

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/1

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

HTN - Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons - Quý 4/2021, doanh thu hợp nhất HTN đạt hơn 2.655 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 98,3 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh 2,6 lần và 1,7 lần so với cùng kỳ nhờ giá trị nghiệm thu công trình tăng mạnh so với các quý trước.

SAM - CTCP SAM Holdings - Quý 4/2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 608,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,16 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,1% và 86,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 1.888,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 159,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,6% và tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước.

DIG - Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Quý 4/2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 914,09 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 813,97 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,5% và 59,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.568,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 952,53 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,2% và 48,6% so với thực hiện trong năm 2020.

PVD - Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - Quý 4/2021, PVD ghi nhận doanh thu đạt 1.333,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,57 tỷ đồng, lần lượt tăng 61,9% và giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong năm 2021, PVD ghi nhận doanh thu đạt 3.988,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,46 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,7% và 80,2% so với thực hiện trong năm 2020.

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons - Quý 4/2021, CTD ghi nhận doanh thu đạt 2.918,25 tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 63,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 34,87 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 9.087,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,29 tỷ đồng, lần lượt giảm 37,6% và 92,7% so với cùng kỳ.

KHP - CTCP Điện lực Khánh Hòa - Ngày 26/1, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 07/3/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 25/3/2022.

CTS - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Vietinbank – Đã thông qua việc phát hành hơn 8,51 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 8%. Thời gian thực hiện trong quý I, quý II/2022.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Đã thông qua việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm, lãi suất kết hợp cố định và thả nổi.

SMB - CTCP Bia Sài Gòn miền Trung - Ngày 18/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 21/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/3/2022.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HHV - CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy đã mua khớp lệnh 230.000 cổ phiếu HHV từ ngày 20/1 đến 26/1, nâng lượng nắm giữ lên 230.000 đơn vị, chiếm 0,09% vốn.

VDP - CTCP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha - Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm Bảo Khoa, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Trần Văn Đạt, đã mua thỏa thuận 500.000 cổ phiếu VDP từ ngày 8/2 đến 4/3, nâng lượng nắm giữ lên 1 triệu đơn vị tương đương 6,23% vốn.

VSC - CTCP Container Việt Nam - CTCP Cánh Đồng Xanh, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Trần Quang Tiến, đã mua 1 triệu cổ phiếu VSC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,91% vốn tương đương 1 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 29/12 đến 27/1.

C32 - CTCP CIC39 - Ngày 18/1, bà Bùi Thị Huyền đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 762.700 cổ phiếu C32, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,07% vốn tương đương 762.700 đơn vị.

LDP - CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar - Ngày 21/2, cá nhân Nguyễn Minh Nguyệt không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 357.500 cổ phiếu LDP, giảm lượng nắm giữ xuống 285.000 đơn vị tương đương 2,24% vốn.

Cũng trong ngày 21/1, cá nhân Sử Duy Bin đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 300.000 cổ phiếu LDP, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 17,05% tương đương 300.000 đơn vị.

ECI - CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục - Ngày 21/1, cá nhân Ngô Anh Thư không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 344.000 cổ phiếu ECI, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 75.900 đơn vị (tỷ lệ 4,31%).

DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá - Từ ngày 20/1 đến 21/1, Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Hùng đã mua 150.000 cổ phiếu DXP, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,55% tương đương 150.000 đơn vị.

BVG - CTCP Group Bắc Việt - Từ ngày 17/1 đến 19/1, ông Vũ Hữu Thắng, con Ủy viên HĐQT Vũ Hữu Trí đã bán toàn bộ 116.500 cổ phiếu BVG.

C4G - CTCP Tập đoàn CIENC04 - Từ ngày 13/1 đến 25/1, Phó Tổng Giám đốc Hồ Xuân Sơn đã bán 100.000 cổ phiếu C4G, giảm lượng nắm giữ xuống 405.150 đơn vị, chiếm 0,36% vốn.

DTG - CTCP Dược phẩm Tipharco - Ngày 25/1, bà Đặng Thị Thu Hằng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 1,54 triệu cổ phiếu DTG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 24,41% vốn tương đương 1,54 triệu đơn vị.

ITQ - CTCP Tập đoàn Thiên Quang - Từ ngày 22/12 đến 21/1, Ủy viên HĐQT Lê Quyết Tiến đã bán 472.400 cổ phiếu ITQ, giảm lượng nắm giữ xuống 24.038 đơn vị tương đương 0,1% vốn.

G36 - Tổng công ty 36 – CTCP - Từ ngày 23/12 đến 21/1, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hiền, đã bán 489.229 cổ phiếu G36, giảm lượng nắm giữ xuống 22,63 triệu đơn vị, chiếm 22,24% vốn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PDR - Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Từ ngày 8/2 đến 9/3, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt đăng ký chuyển nhượng 24 triệu cổ phiếu PDR, giảm lượng nắm giữ xuống 253,69 triệu đơn vị, chiếm 51,48% vốn. Mục đích giao dịch nhằm góp vốn bằng cổ phiếu PDR vào Công ty TNHH Phát Đạt Holdings – là Công ty TNHH MTV do ông Nguyễn Văn Đạt làm chủ sở hữu.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Phát Đạt Holdings, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt, đăng ký nhận chuyển nhượng 24 triệu cổ phiếu PDR, nâng lượng nắm giữ lên 44 triệu đơn vị tương đương 8,93% vốn.

HTN - CTCP Hưng Thịnh Incons - Từ ngày 10/2 đến 11/2, CTCP Hưng Thịnh Investment, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Trung, đăng ký mua thỏa thuận 9,52 triệu cổ phiếu HTN, nâng lượng nắm giữ lên 21,42 triệu đơn vị tương đương 24,04% vốn.

Cũng trong khoảng thời gian trên, CTCP Hưng Thịnh Land, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Trung, Thành viên HĐQT Thiệu Lệ Bình, đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ 9,52 triệu cổ phiếu HTN.

CE1 - CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 - Từ ngày 28/1 đến 25/2, Kế toán trưởng Đào Thị Liêm đăng ký bán toàn bộ 114.904 cổ phiếu CE1 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

SNC - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - Từ ngày 7/2 đến 28/2, Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiền đăng ký bán 100.000 cổ phiếu SNC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 152.600 đơn vị.

https://cafef.vn/lich-su-kien-va-tin-van-chung-khoan-ngay-28-1-2022012808372416.chn

Trần Dũng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên