MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận của VDSC tăng gấp đôi trong 2 tháng đầu năm, kế hoạch 180 tỷ LNTT năm 2018

Năm 2018, VDSC đặt mục tiêu tối thiểu 180 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) cho biết, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, doanh thu của Rồng Việt đạt hơn 75 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, vượt 117% so với kết quả thực hiện được năm 2017 (14,2 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 24,6 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động ký quỹ và ứng trước tiền bán tăng 48,67% so với năm trước; hoạt động tự doanh tăng 153,3% và hoạt động Môi giới chứng khoán tăng 178,9%.

Ban lãnh đạo VDS cho biết, năm 2018 là năm đầu tiên cho giai đoạn phát triển mới của Rồng Việt nhắm đến mục tiêu trở thành công ty chứng khoán tốt về hệ thống và mạnh về nền tảng tài chính.

Theo đó, Công ty sẽ chú trọng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, ưu tiên tập trung cho các mảng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua nền tảng chất lượng dịch vụ tốt, đa dạng và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác bảo toàn vốn và quản trị tốt rủi ro vẫn là ưu tiên hàng đầu cho hoạt động tài trợ tài chính và hoạt động đầu tư tự doanh.

Cùng với sự thăng hoa của thị trường chứng khoán, VDS cũng đã có 1 năm thành công với doanh số đạt 366 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, vượt 38,34% kế hoạch. Tổng tài sản VDS tính đến cuối năm 2017 đạt 1.842 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.042 tỷ đồng, vốn điều lệ 910 tỷ đồng.

Năm 2018, VDS cho biết sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. Kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2018 được ban lãnh đạo đưa ra là tối thiểu 180 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng.


Hoàng Trung

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên