MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận giảm sâu, mỗi ngày Tập đoàn Dầu khí phải trả lãi hàng chục tỉ đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của PVN chỉ đạt 30.695 tỉ đồng, giảm 28,5% so với năm 2014. Trong khi đó, chi phí tài chính của PVN tăng gấp đôi so với năm 2014, vọt lên 16.891 tỉ đồng, khiến tập đoàn này phải trả hàng chục tỉ đồng tiền lãi mỗi ngày.

Mỗi ngày trả hơn 13 tỉ đồng tiền lãi

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2015.

Theo đó, tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của PVN đạt 759.258 tỉ đồng, giảm 1.281 tỷ đồng so với năm 2014.

Doanh thu năm 2015 của PVN đạt 293.440 tỉ đồng, giảm 79.967 tỉ đồng so với năm trước đó. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính đã tăng từ 11.972 tỉ đồng năm 2014 lên 18.730 tỉ đồng năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 30.695 tỉ đồng, giảm 12.216 tỉ đồng, tương ứng 28,5% so với năm 2014.

Đáng chú ý, tính cuối năm 2015, tổng vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn và vay, nợ thuê tài chính dài hạn lên đến 183.842 tỷ đồng, chiếm 65,4% vốn góp chủ sở hữu.

Mặt khác, nếu như năm 2014, chi phí tài chính tại PVN là 8.316 tỉ đồng thì sang năm 2015, con số này tăng gấp đôi, vọt lên 16.891 tỉ đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi vay là 4.916 tỉ đồng Như vậy, bình quân mỗi ngày, tập đoàn này phải trả gần 13,4 tỉ đồng tiền lãi.

Năm 2015, PVN có khoản nợ ngắn hạn là 156.200 tỉ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 81.000 tỉ đồng. Tập đoàn cũng có khoản nợ dài hạn là 163.000 tỉ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 102.700 tỉ đồng.

Về đầu tư tài chính, PVN dành trên 42.000 tỉ đồng để đầu tư tài chính dài hạn, tăng hơn 2.000 tỉ so với năm 2014. Trong đó nhiều nhất là đầu tư vào các công ty liên kết 17.300 tỉ đồng và góp vốn liên doanh 18.000 tỉ đồng.

Tập đoàn này cũng giành 73.700 tỉ đồng để đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng mạnh gần 26.000 tỉ so với năm 2014.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao

Báo cáo tài chính của PVN cũng cho thấy, PVN có khoản lỗ do chênh lệch tỉ giá lên đến hơn 7.000 tỉ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2014. Ngoài ra, tập đoàn này còn lỗ 190 tỉ đồng từ kinh doanh chứng khoán.

Trong năm 2015, PVN cũng tốn một khoản lớn chi phí quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp của PVN tăng 35%, lên 12.846 tỉ đồng, cao hơn mức 9.533 tỉ đồng của năm 2014.

PVN hiện có hàng nghìn tỉ đồng nợ xấu là các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày và cho vay quá hạn.

Cụ thể, PVN có hai khoản phải thu lớn nhất là gần 2.100 tỉ đồng tại Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và 2.150 tỉ đồng phải thu ủy thác đầu tư tại Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngoài ra, PVN còn có gần 900 tỉ đồng các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung quất, 720 tỉ đồng khoản phải thu và cho vay quá hạn tại CTCP PVI và 922 tỉ đồng phải thu tại Tổng công ty Dầu.

Cũng cần phải nói là trong năm 2015, PVN có đến hơn 100.000 tỉ đồng gửi ngân hàng, giúp tập đoàn này thu về gần 7.000 tỉ đồng tiền lãi.

Với kết quả kinh doanh như vậy, năm 2015 PVN nộp ngân sách nhà nước 87.000 tỉ đồng, giảm mạnh gần 40.000 tỉ đồng so với hai năm trước đó.

Theo Duyên Duyên

Một thế giới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên