MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Louis Land (BII): Cổ phiếu tiếp tục kịch trần với 24.200 đồng/cp, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề trên BCTC soát xét

Louis Land (BII): Cổ phiếu tiếp tục kịch trần với 24.200 đồng/cp, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề trên BCTC soát xét

Thứ nhất về chi phí xây dựng cơ bản dở dang của BII, theo kiểm toán mặc dù Tập đoàn đã có kế hoạch tiếp tục triển khai các dự án nhưng kiểm toán muốn lưu ý người đọc về tiến độ thực hiện các dự án trên thực tế.

Louis Land (Bảo Thư cũ, BII) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên, ghi nhận lãi ròng giảm 27% so với báo cáo tự lập xuống còn 35 tỷ đồng. Nguyên nhân do:

(i) Công ty điều chỉnh do trích lập dự phòng phải thu khó đòi 6 tỷ đồng;

(ii) Đồng thời ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty con (Công ty TNN Toccoo Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đô thị An sinh Định Thành và Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận) hơn 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán đưa ra loạt vấn đề nhấn mạnh về khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang, sử dụng vốn góp tại các Công ty con và việc thoái vốn tại Golden Resource.

Thứ nhất về chi phí xây dựng cơ bản dở dang của BII, theo kiểm toán mặc dù Tập đoàn đã có kế hoạch tiếp tục triển khai các dự án nhưng kiểm toán muốn lưu ý người đọc về tiến độ thực hiện các dự án trên thực tế.

Louis Land (BII): Cổ phiếu tiếp tục kịch trần với 24.200 đồng/cp, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề trên BCTC soát xét - Ảnh 1.

Thứ hai, kiểm toán cũng nhấn mạnh vấn đề BII đã sử dụng toàn bộ vốn góp tại các Công ty con (Đô Thị An sinh Định Thành, Louis IC Tân Bình, Louis IC Trị An) để tạm ứng cho các cá nhân nhằm mục đích chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng trong việc thực hiện dự án tại các Công ty này. BII cũng đã sử dụng toàn bộ vốn góp tại Louis Bricks (Công ty con) để ứng trước cho Công ty Louis Decor & Contruction nhằm thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung.

Kiểm toán cho rằng việc sử dụng toàn bộ vốn góp để tạm ứng cho cá nhân, tổ chức thực hiện dự án có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh còn lại trong việc duy trì và hoạt động kinh doanh bình thường của BII.

Cuối cùng, kiểm toán có nhấn mạnh việc BII đã thoái toàn bộ vốn tại Golden Resource và ghi nhận lỗ từ việc thanh lý Công ty con này trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021, xuất phát từ việc Tập đoàn đã thay đổi kế hoạch đầu tư theo định hướng ban đầu tại ngày mua là nắm giữ quyền kiểm soát Công ty con mục đích đầu tư dài hạn.

Mặt khác, BII cũng vừa công bố BCTC hợp nhất 2020 có điều chỉnh hồi tố với lãi ròng 2020 tăng gần 35 tỷ đồng so với trước đó.

Louis Land (BII): Cổ phiếu tiếp tục kịch trần với 24.200 đồng/cp, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề trên BCTC soát xét - Ảnh 2.
Louis Land (BII): Cổ phiếu tiếp tục kịch trần với 24.200 đồng/cp, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề trên BCTC soát xét - Ảnh 3.

Theo BII, vào thời điểm 21/12/2020, Tập đoàn đã đầu tư vào Công ty TNHH Golden Resource bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của Chủ sở hữu cá nhân - bà Lê Thị Hải Yến (bên liên quan trước đây) với giá trị chuyển nhượng hơn 89 tỷ đồng, tương ứng quyền sở hữu 99.03% vốn tại Golden Resource (hoạt động chính là buôn bán lúa gạo).

Ban Tổng Giám đốc đã xác định giá trị hợp lý bằng giá trị ghi sổ tài sản thuần của Golden Resource tại ngày mua hơn 124 tỷ đồng. Tập đoàn đã hạch toán lãi từ giao dịch mua giá rẻ này (gần 35 tỷ đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước) mà không đưa vào kết quả kinh doanh (khoản mục Thu nhập khác) của năm 2020.

Trên thị trường, cổ phiếu BII gây chú ý khi tăng trần liên tục đầu tháng 9, liên quan đến thương vụ thâu tóm hàng loạt của Louis Holdings. Chốt phiên 10/9, BII tiếp tục kịch trần tại mức 24.200 đồng/cp, gấp 3 lần mức giá đầu tháng 8, khối lượng giao dịch bình quân hàng triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Louis Land (BII): Cổ phiếu tiếp tục kịch trần với 24.200 đồng/cp, kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề trên BCTC soát xét - Ảnh 4.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên