MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu?

19-01-2020 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Mặc dù tỷ lệ ly hôn ở Mỹ nhìn chung đã giảm, nhưng hồ sơ ly hôn thường tăng vào đầu năm mới - đến nỗi tháng Giêng được giới pháp lý trên toàn quốc gọi một cách không chính thức là "tháng ly hôn".

GOBankingRates đã phân tích dữ liệu từ DivorceWriter.com và Lawyer.com để xác định mức phí trung bình dành cho luật sư và lệ phí nộp đơn ở tất cả 50 tiểu bang. California, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, là tiểu bang đắt nhất để nộp đơn ly hôn, trong khi North Dakota là ít tốn kém nhất. Hầu hết các tiểu bang đều có chi phí trên 10.000 USD.

Dưới đây là chi phí ly hôn trung bình ở một số tiểu bang:

Alaska

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 1.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 150 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 10.300 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 3,7 vụ trên 1.000 dân

California

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 2.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 435 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 13.800 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: Dữ liệu không có sẵn

Connecticut

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 3.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 360 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 12.200 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 2,9 vụ trên 1.000 dân

Florida

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 4.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 380 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 10.700 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 3,6 vụ trên 1.000 dân

Hawaii

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 5.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 240 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 9.200 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: Dữ liệu không có sẵn

Illinois

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 6.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 289 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 10.900 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 1,5 vụ trên 1.000 dân

Kentucky

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 7.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 150 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 8.100 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 3,5 vụ trên 1.000 dân

Michigan

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 8.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 203 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 10.200 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 2,8 vụ trên 1.000 dân

Mississippi

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 9.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 63 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 8.700 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 2,7 vụ trên 1.000 dân

New York

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 10.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 210 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 13.500 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 2,8 vụ trên 1.000 dân

Texas

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 11.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 300 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 12.400 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 2,6 vụ trên 1.000 dân

Washington

Ly dị ở Mỹ tốn bao nhiêu? - Ảnh 12.

Chi phí nộp hồ sơ trung bình: 314 USD

Chi phí trung bình dành cho luật sư: 10.600 USD

Tỉ lệ ly dị trong năm 2018: 3,3 vụ trên 1.000 dân

Lê Thanh Hải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên