MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do Novaland và loạt doanh nghiệp ‘xin nợ’ báo cáo tài chính

Lý do Novaland và loạt doanh nghiệp ‘xin nợ’ báo cáo tài chính

Tập đoàn Novaland xin gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 vì đang sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang xin hoãn nộp báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 vì thay đổi công ty kiểm toán...

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội gia hạn nộp và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, dự kiến đến 15/4.

Nguyên nhân xin gia hạn là do Novaland đang sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thủ tục kiểm toán và đánh giá toàn diện khách quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

Lý do Novaland và loạt doanh nghiệp ‘xin nợ’ báo cáo tài chính - Ảnh 1.

Novaland xin gia hạn nộp và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 dự kiến đến 15/4.

Novaland cho biết hiện nay đang tái cấu trúc toàn diện. Vào ngày 24/3, cổ đông Novaland đã thông qua tất cả 7 tờ trình với tỷ lệ xấp xỉ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,4% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Một trong những tờ trình đáng chú ý được thông qua là việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu tối thiểu là 9.750 tỷ đồng.

Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1. Nghĩa là, cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng.

Novaland dự kiến sử dụng số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.

Công ty CP Louis Capital (mã chứng khoán: TGG) cũng thông báo xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đến (chậm nhất) ngày 30/4 với lý do công ty thay đổi đơn vị kiểm toán. Louis Capital đã lựa chọn Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Lý do Novaland và loạt doanh nghiệp ‘xin nợ’ báo cáo tài chính - Ảnh 2.

Năm 2022, Louis Capital ghi nhận lỗ gần 22,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 91 tỷ đồng.

Trong báo cáo tự lập, Louis Capital trải qua năm 2022 kinh doanh thua lỗ, xuất hiện nợ xấu tăng đột biến khi mới thực hiện trích lập một phần của đối tác, khách hàng lớn. Cụ thể, năm 2022, Louis Capital ghi nhận lỗ gần 22,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 91 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22/3, Louis Capital tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 trong đó thông qua miễn nhiệm nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với 4 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Ngô Thục Vũ, ông Trịnh Văn Bảo và ông Cao Bá Trung.

Đồng thời, bầu thay thế 4 nhân sự vào Hội đồng quản trị gồm ông Võ Kim Nguyên, ông Lý Thanh Nhã, ông Nguyễn Thomas Thanh và ông Ngô Quang Tuấn.

Đáng chú ý, đại hội cổ đông công ty này cũng thông qua nội dung đổi tên công ty từ Công ty CP Louis Capital thành Công ty CP The Golden Group.

Công ty CP Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG ) cũng xin hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 15/5. Everland cho biết, quý I năm nay đang đẩy mạnh công tác kiện toàn và củng cố bộ máy nhân sự của công ty mẹ, đồng thời kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự tại các công ty con, công ty thành viên.

Sự thay đổi về nhân sự tại các công ty con làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, cung cấp số liệu để phục vụ lập báo cáo tài chính năm 2022 của công ty, dẫn đến quá trình hoàn thiện báo cáo kiểm toán kéo dài hơn so với kế hoạch.

Năm 2022, Everland báo lãi sau thuế hơn 27 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề ra. Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của Everland âm 190 tỷ đồng do các khoản phải thu tăng, trong khi khoản phải trả giảm.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

Từ Khóa:
Trở lên trên