MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021

12-04-2022 - 09:10 AM | Doanh nghiệp

Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021

Năm 2021 Masan Consumer lãi sau thuế 5.526 tỷ đồng.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán MCH) công bố tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Phiên họp dự kiến diễn ra vào 28/4/2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 28/3/2022.

Kết qủa kinh doanh năm 2021: Năm 2021 Masan Consumer đạt 27.774 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế tăng 20,2% lên mức 5.526 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.442 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021 Masan Consumer còn 6.817 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 22 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 3.560 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Năm 2022 Masan Consumer đặt mục tiêu đạt 32.500 đến 38.000 tỷ đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 5.900 đến 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty ước đạt 5.800 đến 6.700 tỷ đồng.

Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 2.

Không chia cổ tức năm 2021: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ghi nhận việc Masan Consumer trình Đại hội cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông (mức chia 0%).

Đối với phương án tạm ứng cổ tức năm 2022, Masan Consumer trình Đại hội cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Đồng thời phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền để quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức, bao gồm có hoặc không việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức và mức tạm ứng cho cổ đông…

Phát hành cổ phiếu ESOP: Masan Consumer cũng trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Thời điểm phát hành trong năm 2022 hoặc 4 tháng đầu năm 2023. Số lượng phát hành tối đa 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Đối tượng phát hành là nhân viên công ty, các công ty con và công ty liên kết. Số cổ phần ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Giá phát hành 85.000 đồng/cổ phần.

Trên thị trường cổ phiếu MCH hiện giao dịch quanh mức 112.000 đồng/cổ phiếu.

Masan Consumer (MCH) đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2022 từ 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 3.
https://cafef.vn/masan-consumer-mch-dat-muc-tieu-lai-sau-thue-nam-2022-tu-5900-den-6800-ty-dong-khong-chia-co-tuc-nam-2021-20220411220637397.chn

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên