MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi quý 1 sụt giảm 37% dù doanh thu tăng trưởng

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi quý 1 sụt giảm 37% dù doanh thu tăng trưởng

Giá vốn hàng tồn kho tăng cao là nguyên nhân chính khiến Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi sụt giảm mạnh trong quý 1.

Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc – CTCP (mã chứng khoán MVB) công bố BCTC quý 1/2022 với doanh thu tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ, đạt gần 1.185 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tới 93,2% trong doanh thu thuần khiến lãi gộp chỉ còn 170,9 tỷ đồng – giảm 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính trong quý hơn 2,9 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 886 triệu đồng đạt được cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính lại giảm hơn 5,1 tỷ đồng xuống mức 19,9 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã 18,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng nhẹ 1,3 tỷ đồng, lên mức 20,3 tỷ đồng và chi phí quản ký doanh nghiệp giảm hơn 6 tỷ đồng, xuống còn 65 tỷ đồng.

BCTC ghi nhận, tổng nợ phải trả đến 31/3/2022 của MVB là 1.838 tỷ đồng, tăng gần 154 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó dự phòng phải trả ngắn hạn tăng 73 tỷ đồng so với đầu năm, lên 77 tỷ đồng. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 452 tỷ đồng (tăng 34 tỷ đồng so với đầu năm) và vay nợ thuê tài chính dài hạn 567 tỷ đồng (giảm nhẹ 2,4 tỷ đồng so với đầu năm).

Trừ các khoản chi phí khác, thuế, các loại, MVB báo lãi sau thuế 53,9 tỷ đồng, giảm 36,5% so với quý 1/2021, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 45,8 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, Công ty dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 1.948,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 130,9 tỷ đồng, lần lượt giảm mạnh hơn 60% và 61% so với thực hiện 2021.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 MVB đã hoàn thành được gần 61% mục tiêu về doanh thu và 41% mục tiêu về lợi nhuận.

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi quý 1 sụt giảm 37% dù doanh thu tăng trưởng - Ảnh 1.
https://cafef.vn/mo-viet-bac-mvb-bao-lai-quy-1-sut-giam-37-du-doanh-thu-tang-truong-20220427095505752.chn

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên