MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi ngày có hơn 323 doanh nghiệp giải thể, 433 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Mỗi ngày có hơn  323 doanh nghiệp giải thể, 433 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng khá so với tháng trước cả về số doanh nghiệp, vốn đăng ký và số lao động. Điều này cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP.

Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021. Cụ thể, trong tháng 11, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 149,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76,6 nghìn lao động. 

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 4,5% so với tháng 10. Bên cạnh đó, cả nước còn có 4.958 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 11, tăng 15,2% so với tháng trước.

Mỗi ngày có hơn  323 doanh nghiệp giải thể, 433 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Báo cáo cho biết, cũng trong tháng 11, có 3.523 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, có 4.642 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1.256 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước có 105,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.454,2 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Nếu tính cả 2.219,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38,8 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2021 là 3.673,6 nghìn tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. 

Mỗi ngày có hơn  323 doanh nghiệp giải thể, 433 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động - Ảnh 2.

Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể 11 tháng năm 2021 phân theo một số lĩnh vực hoạt động. Nguồn: GSO

Bên cạnh đó, còn có 40,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng 2021 lên 146,1 nghìn doanh nghiệp. Bình quân một tháng có 13,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tương đương 433 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi ngày.

Theo khu vực kinh tế, 11 tháng năm nay có 1.826 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; 28,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng; 75,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52,1 nghìn doanh nghiệp; gần 39,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Ngoài ra, số  doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng ở mức 14,9 nghìn. Trong đó, 13,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng; 184 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng. Bình quân một tháng có gần 9,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tương đương hơn 323 doanh nghiệp giải thể mỗi ngày.

Giang Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên