MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một số quy định về công chức, viên chức hết hiệu lực

04-02-2023 - 16:42 PM | Xã hội

Một số quy định về công chức, viên chức hết hiệu lực

Theo Quyết định 41/QĐ-BNV năm 2023, nhiều văn bản QPPL, quy định về công chức viên chức hết hiệu lực được Bộ Nội vụ cập nhật..

3 văn bản QPPL về công chức, viên chức hết hiệu lực

- Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29-5-2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức;

- Nghị định 104/2020/NĐ-CP ngày 4-9-2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

02 Nghị định trên được thay thế bởi Nghị định 83/2022/NĐ-CP ngày 18-10-2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (có hiệu lực từ ngày 20-10-2022).

- Quyết định 05/2008/QĐ-BNV ngày 26-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Văn bản này bị bãi bỏ bởi Thông tư 03/2022/TT-BNV ngày 12-3-2022 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/6/2022).

2 Nghị định về công chức, viên chức hết hiệu lực một phần

- Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật giáo dục đại học;

Nội dung hết hiệu lực: Điều 9.

Nội dung bãi bỏ được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 2-8-2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực từ ngày 15-8-2022).

- Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12-5-2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ;

Nội dung hết hiệu lực: Điều 9.

Nội dung bãi bỏ được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 2-8-2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực từ ngày 15-8-2022).

Theo K.An

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên