MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MT Gas dùng hơn 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần để xóa nợ lũy kế

15-12-2017 - 21:02 PM | Doanh nghiệp

Sau khi dùng thặng dư vốn cổ phần để giảm trừ lỗ lũy kế, MT Gas vẫn còn lỗ lũy kế hơn 25 tỷ đồng tính đến 31/10/2017.

CTCP MT Gas (mã chứng khoán MTG) vừa thông báo về việc sử dụng nguồn thặng dự vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế.

Theo thông tin công bố, căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28/6/2017 của công ty và căn cứ BCTC kiểm toán cho giai đoạn từ 1/1/2017 đến 31/10/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế ký ngày 30/11/2017; MT Gas thông báo dùng nguồn thặng dư vốn cổ phần hơn 21,47 tỷ đồng để xóa lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/11/2017.

Trên BCTC kiểm toán đến 31/10/2017 của MT Gas thể hiện giai đoạn từ 1/1/2017 đến 31/10/2017 MT Gas lỗ gần 20,9 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên gần 46,4 tỷ đồng.

Như vậy sau khi dùng thặng dư vốn cổ phần để giảm trừ lỗ lũy kế, MT Gas vẫn còn lỗ lũy kế hơn 25 tỷ đồng tính đến 31/10/2017.

Diễn biến giá cổ phiếu MTG trong 6 tháng gần đây.
Diễn biến giá cổ phiếu MTG trong 6 tháng gần đây.

Thanh Mai

Tài chính Plus/HNX

Trở lên trên