MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức đóng BHXH bắt buộc thay đổi ra sao từ tháng 10/2022?

Mức đóng BHXH bắt buộc thay đổi ra sao từ tháng 10/2022?

Từ ngày 1/10/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp có sự điều chỉnh mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết.

Tại Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021, Chính phủ đã đưa ra chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người sử dụng lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, đối tượng được giảm 1% mức đóng BHTN (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022) là người sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021.

Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 1/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng BHTN. Mức đóng BHTN sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Do đó, mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động và người sử dụng lao động sẽ thay đổi như sau:

- Người sử dụng đóng 21,5% bao gồm: 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp và 3% vào quỹ bảo hiểm y tế.

- Người lao động đóng 10,5% bao gồm: 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất, 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp và 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với mức 0,3% (thay vì đóng 0,5%).

Anh Ngọc

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên