MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức thâm hụt ngân sách thấp bất ngờ 4 tháng đầu năm

Mức thâm hụt ngân sách giảm xuống chỉ còn 20.100 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2017...

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 316.700 tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 253.800 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 13.000 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 49.900 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, thu nội địa gồm thu tiền sử dụng đất đạt 29.500 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân (26.200 tỷ đồng), thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước (52.100 tỷ đồng), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) (47.300 tỷ đồng), thu thuế bảo vệ môi trường (9.500 tỷ đồng), thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (49.400 tỷ đồng).

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 336.800 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 246.700 tỷ đồng, chi trả nợ lãi 31.600 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển mới đạt 57.800 tỷ đồng.

Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 54.000 tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay bội chi ngân sách khoảng 20.100 tỷ đồng, mức bội chi thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, năm 2016, mức thâm hụt ngân sách khoảng gần 192.000 tỷ đồng.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương không quá 65% GDP.

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm dần, trong đó bội chi ngân sách năm 2016 là 5,4% GDP, bội chi ngân sách Trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và bội chi ngân sách Trung ương năm 2018 là 3,3% GDP.

Đáng chú ý, ngoài mục tiêu trên, Chính phủ cũng quyết tâm mức dư nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Chính phủ cũng quyết định tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước, đồng thời rà soát danh mục các chương trình, dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ để xây dựng hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và hàng năm, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được Quốc hội phê duyệt.

Theo Bạch Dương

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên