MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Mục tiêu năm 2018

Ngành ngân hàng đặt ra 4 mục tiêu cho năm 2018

Ngành ngân hàng đặt ra 4 mục tiêu cho năm 2018

14/01/2018 10:46

Một trong số các mục tiêu là năm 2018 tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%, tín dụng tăng khoảng 17% và có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Trở lên trên