MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành ngân hàng đặt ra 4 mục tiêu cho năm 2018

14-01-2018 - 10:46 AM | Tài chính - ngân hàng

Một trong số các mục tiêu là năm 2018 tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%, tín dụng tăng khoảng 17% và có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Ngày 9 và 10/1 vừa qua, ngành ngân hàng đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong năm 2018 bên cạnh những thuận lợi, cũng không ít khó khăn. Để hoàn thành được mục tiêu ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối, kiểm soát lạm phát ở mức thấp dưới 4%, hỗ trợ tăng trưởng ở mức cao 6,7% và thực hiện có kết quả lộ trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu trong năm 2018, quán triệt chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành ngân hàng đặt ra những mục tiêu cụ thể như sau:

Một là, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (6,7%); bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Năm 2018, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16%, tín dụng tăng khoảng 17%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Hai là, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý căn bản nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiếp tục phát huy vai trò của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trong việc xử lý nợ xấu.

Ba là, tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của các hệ thống thanh toán, cũng như việc ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, chủ động truyền thông, cung cấp thông tin, phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách điều hành của NHNN và hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh truyền thông về hoạt động thanh toán để thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường các chương trình giáo dục tài chính cộng đồng, nhằm nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống Ngân hàng.


Ngọc Thảo

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên