MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2023, lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Quốc hội bầu, phê chuẩn

26-09-2022 - 16:53 PM | Xã hội

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm nhân sự do Quốc hội bầu, phê chuẩn năm 2023

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm nhân sự do Quốc hội bầu, phê chuẩn năm 2023

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào năm 2023.

Theo dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trình Hội nghị tới đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, kết quả giám sát các chuyên đề trong năm 2022 sẽ là minh chứng cho những đổi mới, cải tiến trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đồng thời góp phần tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động thực tiễn về 4 nội dung của chuyên đề giám sát, đáp ứng được yêu cầu của cử tri và Nhân dân cả nước, cũng như mong muốn của các vị đại biểu Quốc hội khi “bấm nút” lựa chọn các chuyên đề này để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong năm 2022.

Căn cứ đặc điểm tình hình năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ và đề xuất của các cơ quan, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát và Kế hoạch triển khai.

Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề 1 tại kỳ họp thứ 5 và chuyên đề 2 tại kỳ họp thứ 6; Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề 03 tại phiên họp tháng 8/2023 và chuyên đề 4 tại phiên họp tháng 9/2023.

Theo đó, năm 2023, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Trên cơ sở đó, năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chuyên đề 3: “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”

Chuyên đề 4: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cần phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động giám sát; quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quy chế Hoạt động giám sát của Quốc hội; đồng thời thực hiện các giải pháp đổi mới được đề xuất tại Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát đã được Đảng đoàn Quốc hội xem xét phê duyệt và ban hành Kết luận số 843.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần quan tâm tăng cường hoạt động giải trình về những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, đặc biệt là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và giải tỏa bức xúc trong xã hội.

Thường xuyên làm việc với các bộ, ngành trung ương để đánh giá việc thực hiện các kiến nghị, nâng cao trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu các cơ quan chịu sự giám sát; những vấn đề sau giám sát được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết cần phải đôn đốc, tổ chức giám sát lại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát, trường hợp các cơ quan không thực hiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp tháng 9 hằng năm.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên