TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng

06-01-2020 - 16:08 PM | Tài chính - ngân hàng

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng

Theo phương án đã được cổ đông thông qua thì Nam A Bank sẽ tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ 15% cho đối tác và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 10307/NHNN-TTGSNH về đề nghị tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Nam A Bank thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.890.053.280.000 đồng (3.890 tỷ ) lên 5.000.000.000.000 đồng (5.000 tỷ đồng) theo đề nghị của ngân hàng này tại công văn gửi lên NHNN ngày 02/12/2019.

Đối với Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết, NHNN sẽ xem xét, có ý kiến sau khi Nam A Bank trình NHNN phương án xử lý cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ dẫn đến việc hình thành cổ đông lớn hoặc cổ đông lớn trở thành cổ đông thường, văn bản đề nghị phải bao gồm các thông tin sau: tên cổ đông, tỷ lệ cổ phần sở hữu trước và dự kiến sau khi Nam A Bank tăng vốn điều lệ.

NHNN yêu cầu Nam A Bank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Mặt khác, ngân hàng phải thông báo cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của Nam A Bank thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể cổ đông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại TCTD; không sử dụng nguồn vốn do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của TCTD; không được góp vốn, mua cổ phần của TCTD dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan; chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho TCTD thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong TCTD. TCTD có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự của các cổ phần.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Nam A Bank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo phương án tăng vốn năm 2019 được đại hội cổ đông của Nam A Bank thông qua ngày 23/3/2019 thì Nam A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành với tổng số lượng hơn 164,6 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 1.646 tỷ đồng để tăng vốn từ hơn 3.300 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

Trong đó ngân hàng chia cổ tức với tỷ lệ 16% tính trên mệnh giá cổ phần thông qua việc phát hành 53,65 triệu cổ phiếu, trị giá 536,56 tỷ đồng. Và việc này đã được ngân hàng thực hiện trong năm 2019 sau khi được NHNN chấp thuận hồi tháng 9 tại văn bản số 7430/NHNN-TTGSNH về việc cho ngân hàng tăng vốn lên 3.890 tỷ đồng.

Việc tăng vốn đợt 2 sẽ được thực hiện qua việc chào bán gần 111 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 1.110 tỷ đồng thông qua 3 đợt sau: chào bán cho cổ đông hiện hữu 43.924.788 cổ phần (13,1% vốn điều lệ hiện hành), chào bán riêng lẻ 50,3 triệu cổ phiếu (15%), phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động là 16,77 triệu cổ phần (5%)… Giá phát hành tối thiểu không thấp hơn mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hằng Kim

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên