MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nedi 2 chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Nedi 2 chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Năm 2020 Nedi 2 ghi nhận LNST đạt 133,5 tỷ đồng tăng hơn 35% cùng kỳ và vượt nhẹ 1% mục tiêu cả năm.

Ngày 10/8 tới đây CTCP Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (Nedi 2, mã chứng khoán ND2) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 31/8/2021.

Như vậy với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nedi 2 sẽ chi khoảng 100 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Nedi 2 đạt hơn 391 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn tăng ít hơn và các khoản chi phí phát sinh đều được tiết giảm giúp LNST đạt 133,5 tỷ đồng, tăng hơn 35% cùng kỳ và vượt nhẹ 1% mục tiêu cả năm. EPS đạt 2.661 đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó quyết định chia cổ tức tỷ lệ 20%, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2021 Nedi 2 đặt mục tiêu đạt 386,4 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 1,2% so với doanh thu thực hiện năm 2020. Còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại tăng nhẹ 4,5% với mức 139,5 tỷ đồng.

Mới đây Nedi 2 đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 136,5 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, Nedi 2 báo LNST nửa đầu năm tăng cao gấp 2,7 lần cùng kỳ lên 19,4 tỷ đồng.

Như vậy kết thúc nửa đầu năm Nedi 2 mới chỉ hoàn thành được 35,5% chỉ tiêu doanh thu và 13,9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Nedi 2 chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên