MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu áp dụng IFRS, lợi nhuận của Vincom Retail có thể tăng thêm nghìn tỷ đồng mỗi năm

24-05-2021 - 11:56 AM | Doanh nghiệp

Nếu áp dụng IFRS, lợi nhuận của Vincom Retail có thể tăng thêm nghìn tỷ đồng mỗi năm

Chi phí khấu hao sẽ không được ghi nhận vào giá vốn hàng bán đối với hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại của Vincom Retail.

Những điều chỉnh nếu như áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) thay cho Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sẽ tác động đáng kể đến báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Vincom Retail (VRE).

Theo đó, khấu hao tài sản cố định và tài sản vô hình liên quan đến bất động sản đầu tư sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận gộp. Điều này sẽ khiến lợi nhuận gộp của Vincom Retail tăng mạnh.

Bảng so sánh điều chỉnh số liệu quý 1/2021 trong trường hợp áp dụng IFRS tăng lợi nhuận gộp thêm 412 tỷ đồng, bao gồm giảm giá vốn hàng bán 367 tỷ đồng và điều chỉnh ghi nhận doanh thu tăng thêm 45 tỷ đồng.

Các điều chỉnh khác bao gồm việc loại bỏ phân bổ lợi thế thương mại, điều chỉnh trong cách ghi nhận doanh thu – chi phí hoạt động tài chính với các khoản tiền gửi từ khách hàng và các hợp đồng hợp tác (BCC).

Lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2021 của Vincom Retail tăng từ 980 tỷ đồng lên 1.382 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng từ 781 tỷ đồng lên 1.103 tỷ đồng khi áp dụng IFRS.

Nếu áp dụng IFRS, lợi nhuận của Vincom Retail có thể tăng thêm nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Thay đổi bảng kết quả kinh doanh của Vincom Retail nếu áp dụng IFRS

Nếu áp dụng IFRS, lợi nhuận của Vincom Retail có thể tăng thêm nghìn tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Khấu hao sẽ được chuyển về lợi nhuận gộp nếu áp dụng IFRS

Vincom Retail hiện sở hữu 80 trung tâm thương mại tại 43 tỉnh thành trên cả nước, tổng diện tích mặt sàn cho thuê khoảng 1,7 triệu m2. Trong vòng 5 năm tới, công ty có kế hoạch mở thêm 49 trung tâm thương mại, tăng tổng diện tích mặt sàn thêm 3 triệu m2. 

Chuẩn mực kế toán Quốc tế đặt ra các quy tắc chung để báo cáo tài chính có thể nhất quán, minh bạch và có thể so sánh được trên toàn thế giới. IFRS được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB).

Tại Việt Nam, lộ trình áp dụng IFRS gồm 3 giai đoạn: 2020 – 2021: Giai đoạn chuẩn bị; 2022 – 2025: Giai đoạn áp dụng tự nguyện; Sau 2025: Giai đoạn áp dụng bắt buộc.

Đông A

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên