MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng bán nợ cho VAMC sẽ không được chia cổ tức tiền mặt nếu chưa tất toán trái phiếu đặc biệt?

21-03-2019 - 12:31 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo cơ quan quản lý, việc bổ sung quy định này là để đảm bảo các TCTD có khoản nợ xấu bán cho VAMC nhận trái phiếu đặc biệt tập trung nguồn lực để xử lý nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để thay thế cho Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Thống đốc NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC.

Thông tư được xây dựng dựa trên 4 định hướng. 

Thứ nhất là hợp nhất các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trước đây của Thông tư 19/2013/TT-NHNN. 

Hai là sửa đổi, bổ sung quy định về chia cổ tức của các TCTD có khoản nợ xấu bán cho VAMC nhận trái phiếu đặc biệt. 

Ba là sửa đổi, bổ sung một số quy định để các TCTD và VAMC thống nhất cách hiểu trong quá trình thực hiện.

Bốn là các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch, giúp các TCTD, Chi nhánh NHNNg dễ dàng thực hiện.

Đáng chú ý, tại khoản 4 Điều 60, dự thảo Thông tư cũng được bổ sung điểm: 

đ) Các tổ chức tín dụng bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt không chia cổ tức bằng tiền mặt để nâng cao năng lực tài chính và tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt được thanh toán;  

Việc bổ sung này là để đảm bảo các TCTD có khoản nợ xấu bán cho VAMC nhận trái phiếu đặc biệt tập trung nguồn lực để xử lý nợ xấu, bên cạnh 02 quy định về việc chia cổ tức đối với "TCTD bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm và TCTD được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt" đã được quy định tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc chia cổ tức của "tất cả các TCTD bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt" tại điểm đ khoản 4 Điều 60 .

Theo đó, các quy định nêu trên sẽ kiểm soát được việc chia cổ tức của các TCTD (bao gồm cả các NHTM Nhà nước) có khoản nợ xấu bán cho VAMC. 

Tuy nhiên, việc chia cổ tức của các NHTM Nhà nước vẫn phải được NHNN lấy ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định 93/2017/NĐ-CP nên quy định này trên thực tế sẽ không áp dụng đối với việc chia cổ tức của NHTM Nhà nước. 

Ngọc Bích

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên