MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nam Á lên kế hoạch lợi nhuận 1.400 tỷ đồng, tăng vốn thêm 2.000 tỷ và thực hiện chia cổ tức hơn 27% trong năm nay

09-04-2021 - 15:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nam Á  lên kế hoạch lợi nhuận 1.400 tỷ đồng, tăng vốn thêm 2.000 tỷ và thực hiện chia cổ tức hơn 27% trong năm nay

Nam A Bank cũng lên kế hoạch chuyển cổ phiếu sang niêm yết trên HoSE hoặc HNX; mở rộng mạng lưới hoạt động và chú trọng phát triển thị trường phía Bắc. Ngoài ra ngân hàng còn mạnh tay chia cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho đối tác để tăng vốn.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán NAB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2021, sẽ tổ chức ngày 29/4 tại Đà Lạt.

Kế hoạch tăng 40% lợi nhuận, chuyển cổ phiếu sang niêm yết trên HoSE hoặc HNX

Theo đó, năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 xảy ra nhưng ngân hàng vẫn đạt kết quả kinh doanh lạc quan với các chỉ số cơ bản đều vượt kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Nam A Bank đạt hơn 134 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40 nghìn tỷ so với đầu năm tương đương tăng 41,9% và hoàn thành 115% kế hoạch. Trong đó tỷ trọng tài sản có sinh lời chiếm 94%.

Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 105 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2019 tương đương tăng trên 30 nghìn tỷ, hoàn thành 114% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 89 nghìn tỷ, tăng hơn 21,6 nghìn tỷ tương đương tăng 32% so với năm trước và hoàn thành 109% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát chặt chẽ ở mức 0,83%. Tín dụng tập trung theo hướng chú trọng khách hàng nhỏ lẻ và tín dụng xanh.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng dạt 1.005 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2019 và đạt 101% kế hoạch. Dự phòng rủi ro đạt yêu cầu. Tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II là 9,39%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) đạt 75,5%, thấp hơn so với quy định 85% của Ngân hàng Nhà nước.

Tại thời điểm cuối năm 2020, ngân hàng có lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 670 tỷ đồng, cộng với 622 tỷ đồng chưa phân phối năm 2019, do vậy Hội đồng quản trị trình cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 và 2020, với tỷ lệ tổng 27,16%, trong đó cổ tức năm 2019 tỷ lệ 12,48% và năm 2020 tỷ lệ 14,68%, với tổng số tiền chia là 1.240 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm 2021, Nam A Bank sẽ tăng thêm 10,2% tổng tài sản lên 148 nghìn tỷ đồng; huy động vốn tăng 16%; tín dụng cá nhân và tổ chức kinh tế tăng 20% và đảm bảo room tín dụng NHNN giao; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng khoảng 40% đạt 1.400 tỷ đồng với cơ sở là tăng trưởng tín dụng đạt mức kế hoạch đề ra, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định và điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.

Trong năm nay, Nam A Bank có kế hoạch đưa cổ phiếu NAB – vốn đang niêm yết tại UpCOM – chuyển sang niêm yết trên sàn HoSE hoặc HNX; mở rộng mạng lưới hoạt động và lập văn phòng đại diện tại Hà Nội để đẩy mạnh hoạt động hơn ở khu vực phía Bắc.

Tăng mạnh vốn điều lệ

Đặc biệt ngân hàng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ. Tính đến thời điểm 31/12/2020 và dự kiến nếu thực hiện thành công Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020, mức vốn điều lệ sẽ là 6.564 tỷ đồng. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng từ mức dự kiến 6.564 tỷ lên mức 8.564 tỷ đồng.

Cụ thể, Nam A Bank đưa ra 3 phương án tăng vốn thực hiện trong năm nay. Một là phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức để tăng vốn thêm 670 tỷ đồng từ mức 6.564 tỷ tương đương tăng 10,2%. Hai là tiếp tục tăng vốn bằng cách chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ hơn 5%, tương đương tăng thêm 330 tỷ đồng. Ba là, chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn thêm 15,2% so với vốn sau khi tăng của năm 2020, tổng cộng khoảng 1.000 tỷ đồng. 

Tùng Lâm

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên