MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng "quên" đòi nợ dù khoản vay đã đáo hạn 3 năm thì có được khởi kiện yêu cầu khách hàng trả nợ nữa không?

12-08-2021 - 13:04 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng "quên" đòi nợ dù khoản vay đã đáo hạn 3 năm thì có được khởi kiện yêu cầu khách hàng trả nợ nữa không?

Ông A vay của ngân hàng 1 tỷ đồng, thời hạn vay 1 tháng. Sau thời hạn 1 tháng, ông A không trả được nợ gốc và lãi. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày đáo hạn, NH không khởi kiện yêu cầu ông A trả nợ thì ông A có được quyền yêu cầu áp dụng quy định về thời hiệu trước khi Toà án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc hay không?

Mới đây, Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) có Văn bản 02/TANDTC-PC giải đáp một số vướng mắc trong xét xử.

TANDTC cho biết nhận được phản ánh của các Toà án về một số vướng mắc khi giải quyết các vụ án hình sự dân sự. Để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, tại văn bản này, TANDTC đã giải đáp một số vướng mắc liên quan đến hoạt động ngân hàng trong đó có Thời hiệu khởi kiện của hợp đồng vay vốn. 

Cụ thể, ông A vay của Ngân hàng 1 tỷ đồng, thời hạn vay 1 tháng kể từ ngày 2/1/2017, lãi suất 2% tháng. Sau thời hạn 1 tháng, ông A không trả được nợ gốc và lãi. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 3/2/2017 đến này 3/2/2020, Ngân hàng không khởi kiện yêu cầu ông A trả nợ thì ông A có được quyền yêu cầu áp dụng quy định về thời hiệu trước khi Toà án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc hay không?

TANDTC trả lời, theo quy định Điều 429 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì "Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm".

Căn cứ quy định nêu trên thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng đã hết. 

Tuy nhiên, theo quy định khoản 2 Điều 155 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện trong trường hợp "yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác".

Do đó, Ngân hàng có thể khởi kiện ông A yêu cầu đòi lại tài sản (nợ gốc) và Toà án thụ lý, giải quyết vụ án mà không phụ thuộc vào các bên có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Toà án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc này hay không. 

Thu Thuỷ

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên