MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân sách tỉnh Quảng Nam thu kỷ lục 32.144 tỷ đồng, Thaco đóng góp một nửa

08-12-2022 - 08:10 AM | Doanh nghiệp

Ngân sách tỉnh Quảng Nam thu kỷ lục 32.144 tỷ đồng, Thaco đóng góp một nửa

Trong đó, thu từ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trường Hải ước cả năm 15.750 tỷ đồng, Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Quảng Nam là 530 tỷ đồng, thu từ thủy điện cả năm là 1.220 tỷ đồng, thu từ Công ty TNHH Nam Hội An ước thu 200 tỷ đồng, đạt 200% dự toán.

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa khai mạc kỳ họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Liên quan đến công tác cân đối ngân sách, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 và giai đoạn 2023-2025, thu ngân sách nhà nước năm 2022 tăng cao trên địa bàn Quảng Nam, ước thực hiện là 32.144 tỷ đồng (đạt 135,6% dự toán); trong đó, thu nội địa ước thực hiện 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán. So với năm 2019, con số này tăng 1,4 lần (tăng 9.000 tỷ).

Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận định đây là con số kỷ lục và dự kiến tiếp tục tăng hơn trong thời gian tới. Trong đó, thu từ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trường Hải ước cả năm 15.750 tỷ đồng, Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Quảng Nam là 530 tỷ đồng, thu từ thủy điện cả năm là 1.220 tỷ đồng, thu từ Công ty TNHH Nam Hội An ước thu 200 tỷ đồng, đạt 200% dự toán.

Chi trong cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2022 là 27.967 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 12.530 tỷ đồng, tăng 2,7 lần dự toán; chi thường xuyên là 15.079 tỷ đồng, đạt 116,8% dự toán. Tổng vốn đầu tư công năm 2022 là 8.201,9 tỷ đồng.

Dự kiến đến ngày 31/12, tổng vốn đầu tư công năm 2022 giải ngân 5.767,6 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch vốn giao từ đầu năm, đạt 70,3% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung.

Bảo An

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên