MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai đấu thầu 3.000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 5 năm

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có công văn đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) đợt 84/2016 vào ngày 20/7 với khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 5 năm.

Theo tổng hợp của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 6, KBNN đã tổ chức 5 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu là 49.500 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu là 40.682 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 82,2%, giảm nhẹ so với tỷ lệ 86,7% của tháng 5. Tính chung 6 tháng đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 187.726 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX, đạt 85,33% kế hoạch đề ra đầu năm (220.000 tỷ đồng) và 75,09% kế hoạch điều chỉnh (250.000 tỷ đồng).

Tổng hợp của VBMA cho thấy, lợi suất giao dịch TPCP tại thời điểm cuối tháng 6/2016 không biến động nhiều so với cuối tháng trước.

Theo Việt Thắng

Báo đấu thầu

Trở lên trên