TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Người hưởng lương hưu không phải tham gia BHXH bắt buộc

17-04-2018 - 15:06 PM | Xã hội

Người hưởng lương hưu không phải tham gia BHXH bắt buộc

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH thì người lao động (NLĐ) giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên.

Bộ LĐ-TB-XH vừa giải đáp các thắc mắc cho các doanh nghiệp (DN) về chính sách tiền lương và BHXH đối với NLĐ đang hưởng lương hưu và NLĐ cùng lúc làm việc ở nhiều DN khác nhau.

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật BHXH thì người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp NLĐ đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hàng tháng mà tiếp tục làm việc tạiDN thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về trường hợp NLĐ trên 60 tuổi, NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH, mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật BHXH và được quy định chi tiết tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ thì NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia BHXH bắt buộc. NSDLĐ có trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ và trích từ tiền lương của NLĐ theo quy định của Luật BHXH đế đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Đối với trường hợp NLĐ trước đó đang tham gia BHXH tự nguyện thì kể từ thời điểm thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ dừng tham gia BHXH tự nguyện để chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc.

Người hưởng lương hưu không phải tham gia BHXH bắt buộc - Ảnh 1.

Người lao động giao kết hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH thì NLĐ giao kết HĐLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với nhiều NSDLĐ thì chỉ đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên. Riêng đối với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, Vệ sinh lao động thì trường hợp NLĐ giao kết hợp đồng lao động với nhiều NSDLĐ thì NSDLĐ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Khi đó về quyền lợi BHXH, khi NLĐ bị ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất thì sẽ được thực hiện dựa trên quan hệ lao động của NLĐ và công ty đang đóng trước đó. Riêng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì quyền lợi bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được dựa trên quan hệ lao động ở công ty nơi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mức hưởng được xác định dựa trên tổng mức đóng BHXH ở tất cả các hợp đồng lao động tham gia BHXH.

Người hưởng lương hưu không phải tham gia BHXH bắt buộc - Ảnh 2.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì NSDLĐ có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật BHXH thì NLĐ tham gia BHXH được cấp và quản lý sổ BHXH.

Căn cứ quy định nêu trên, NLĐ nếu chưa chốt được sổ BHXH và chưa được trả sổ do công ty trước đó còn nợ tiền BHXH thì đề nghị NLĐ liên hệ với công ty cũ để được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo T.Ngôn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên