TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhà đầu tư phải nộp những loại thuế gì với Chứng quyền có bảo đảm?

Ngày 07/02, Bộ Tài chính vừa ra thông báo số 1468/BTC-CST về việc chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm.

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chứng quyền có bảo đảm là chứng quyền mua dựa trên tài sản cơ sở là cổ phiếu niêm yết, thực hiện quyền kiểu châu Âu và có phương thức thanh toán bằng tiền.

Về thuế GTGT, các hoạt động liên quan tới chào bán, niêm yết, giao dịch, tạo lập thị trường, kinh doanh chứng khoán, bù trừ, thanh toán chứng quyền thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về thuế TNDN, quy định có sự khác biệt giữa doanh nghiệp trong nước và các tổ chức nước ngoài. 

Cụ thể, đối với doanh nghiệp trong nước có thu nhập từ chứng quyền có bảo đảm thì phải kê khai và nộp thuế TNDN với thuế suất 20%. 

Thu nhập có thể phát sinh từ hoạt động đầu tư kinh doanh, chào bán và thanh toán chứng quyền, hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của chứng quyền có đảm bảo. 

Các doanh nghiệp trong nước bao gồm công ty chứng khoán phát hành chứng quyền và nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khoản chênh lệch tăng/giảm do đánh giá lại chứng quyền có bảo đảm và tài sản cơ sở cuối năm tài chính không tính vào thu nhập/chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với nhà thầu nước ngoài, thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm áp dụng tỷ lệ thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Về thuế TNCN, số tiền thuế sẽ tính bằng giá chuyển nhượng chứng quyền có đảm bảo từng lần nhân với mức thuế suất 0,1%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế với CTCK phát hành chứng quyền là thời điểm phát hành chứng quyền mua, thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết hoặc thời điểm thực hiện quyền. Đối với nhà đầu tư, thời điểm xác định thu nhập tính thuế là khi nhà đầu tư chuyển nhượng chứng quyền mua trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết hoặc thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền.

Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) là chứng khoán có tài sản bảo đảm do CTCK phát hành. Người sở hữu sẽ có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán Chứng khoán cơ sở tại một mức giá xác định trước, vào trước hoặc tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Theo dự kiến sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (CW) sẽ chính thức được triển khai trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3/2018. Có thể nói, CW vừa là sản phẩm đầu tư, vừa là công cụ quản lý rủi ro với chi phí hiệu quả, hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

PV

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên