MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà Thủ Đức dự kiến phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần của công ty.

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán TDH) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho cổ đông hiện hữu. Chủ trưng này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Cụ thể, Nhà Thủ Đức dự kiến phát hành gần 10,65 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 106,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất tháng 6/2017.

Hiện Nhà Thủ Đức có vốn điều lệ gần 710 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ công ty tăng lên trên 816 tỷ đồng.

Năm 2016, Nhà Thủ Đức đạt 1.060 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế thu về 108 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2016, Nhà Thủ Đức có 352 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra, công ty còn 484 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Nam Sơn

Trí Thức Trẻ/HSX

Trở lên trên