MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên chủ chốt FPT sắp được mua cổ phiếu ESOP, tạm lãi 10 lần ngay lập tức

11-11-2021 - 09:42 AM | Doanh nghiệp

Nhân viên chủ chốt FPT sắp được mua cổ phiếu ESOP, tạm lãi 10 lần ngay lập tức

Cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá gần 100.000 đồng nhưng FPT bán cổ phiếu ESOP cho CBCNV với giá giúp họ lãi 10 lần ngay lập tức.

Công ty Cổ phần FPT (mã chứng khoán FPT) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án và quy chế phát hành ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Theo đó, FPT triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, công ty hiện có 82.376 cổ phiếu quỹ mua từ trước năm 2013 với giá 10.000 đồng và sẽ đem lượng cổ phiếu quỹ này bán cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng tức bằng giá vốn công ty mua lại cổ phiếu quỹ trước đây.

Đối tượng mua cổ phiếu quỹ là cán bộ nhân viên có Level 5 trở lên và một số cán bộ nhân viên có thành tích đặc biệt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty. Chủ tịch HĐQT được HĐQT ủy quyền xét duyệt danh sách.

FPT hiện đang giao dịch trên thị trường chứng khoán với mức giá 97.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy là, những cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng ngay lập tức sẽ x10 tài khoản nếu tính theo giá thị trường.

Nhân viên chủ chốt FPT sắp được mua cổ phiếu ESOP, tạm lãi 10 lần ngay lập tức - Ảnh 1.

Thạch Lâm

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên