MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều đơn vị thuộc Bộ Công Thương có số lượng cấp phó vượt tiêu chuẩn

22-01-2020 - 14:39 PM | Xã hội

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và nâng bậc lương trước thời hạn tại 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2019.

Về tuyển dụng viên chức, trong giai đoạn thanh tra có 6 đơn vị tổ chức 9 đợt thi tuyển, 13 đơn vị tổ chức 36 đợt xét tuyển (số chỉ tiêu tuyển dụng là 482, số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển là 298, số được tuyển dụng là 233); có 6 đơn vị thực hiện xét tuyển đặc cách viên chức đối với 167 người.

Theo kết luận thanh tra, những người tham gia thi tuyển, xét tuyển nhìn chung đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn. Tuy nhiên, qua kiểm tra có một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thông báo công khai, thời gian nhận hồ sơ, số lượng thành viên hội đồng tuyển dụng… 1 đơn vị tuyển dụng 2 viên chức chỉ thông qua việc xét hồ sơ, 1 đơn vị tuyển dụng đối với thí sinh đạt 45 điểm môn tin học (thời gian thanh tra các đơn vị đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 3 trường hợp này).

Về bổ nhiệm viên chức quản lý, qua kiểm tra 541 hồ sơ viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng 24 đơn vị, trong đó có 110 hồ sơ điều động bổ nhiệm chức vụ tương đương và 431 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Về cơ bản, viên chức quản lý của các đơn vị đạt theo tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và quy định của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, còn một số trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghề hiện giữ hoặc chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chuyên viên; chứng chỉ ngoại ngữ B hoặc tương đương; chứng chỉ tin học; có trường hợp không có bằng đại học, giữ ngạch cán sự được bổ nhiệm năm 2017 (ngày 31/7/2019 đơn vị đã thu hồi quyết định bổ nhiệm).

Một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương như: khi đề nghị bổ nhiệm hoặc phê duyệt chủ trương đã có phương án nhân sự cụ thể; hồ sơ bổ nhiệm không có tài liệu thể hiện việc đơn vị có nhu cầu hoặc bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất chủ trương bổ nhiệm; không có tài liệu thể hiện việc thảo luận, đề xuất phương án nhân sự; không có tờ trình của bộ phận tham mưu trình lãnh đạo trước khi ký quyết định bổ nhiệm lại; một số trường hợp bổ nhiệm lại chậm.

Về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, trong giai đoạn thanh tra, tổng số công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ là 740 người: Năm 2016 là 303 người, năm 2017 là 288 người, năm 2019 là 149 người. Viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có đơn vị nâng bậc lương trước thời hạn đối với 1 viên chức khi đã xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh nghề nghiệp (ngày 26/11/2019 đơn vị đã ban hành quyết định điều chỉnh hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với trường hợp này); Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của một số đơn vị không đảm bảo theo quy định về số lượng, cơ cấu thành viên.

Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra, 18 đơn vị đã bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó đảm bảo theo Nghị quyết số 07-NQ/BCS ngày 17/01/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ; 6 đơn vị có số lượng cấp phó vượt 1 người do có thay đổi về mô hình, tổ chức (chia tách, sáp nhập các phòng, khoa, ...) hoặc chưa có cấp trưởng.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trước ngày 28/12/2017 còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về trình tự, thủ tục và các trường hợp được tuyển dụng còn thiếu chứng chỉ tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, sai về quy trình, thủ tục và trường hợp viên chức lãnh đạo chưa có bằng tốt nghiệp đại học, hiện giữ ngạch cán sự, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm của từng trường hợp để xem xét xử lý theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Đảng.

Ngoài ra, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương và bộ phận tham mưu có liên quan chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hình thức xử lý theo quy định.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên