MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những chính sách đặc thù vực dậy đầu tàu kinh tế TPHCM

Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM sẽ khắc phục hạn chế Nghị quyết 54 hiện hữu, tạo động lực lớn hơn, mạnh hơn cho TPHCM phát triển.

Theo Nội dung: Duy Quang | Thiết kế: Linh Anh

Tiền phong

Trở lên trên