MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12

Bổ sung quy định về giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá điện năm cơ sở là một trong những quy định mới, có hiệu lực từ tháng 12/2022. Ảnh minh hoạ

Bổ sung quy định về giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá điện năm cơ sở là một trong những quy định mới, có hiệu lực từ tháng 12/2022. Ảnh minh hoạ

Từ hôm nay (1/12), nhiều chính sách về kinh tế có hiệu lực, tác động đến người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thống nhất cách áp dụng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2022

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thay thế thông tư trong lĩnh vực này được ban hành năm 2017 và năm 2019. Ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC có 2 Phụ lục: Phụ lục I về Danh mục hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) Việt Nam; Phụ lục II là 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

Theo đó, danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam được sử dụng để xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa XK, NK; Xây dựng danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan; Thống kê Nhà nước về hàng hóa XK, NK…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2022.

Bổ sung quy định về giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá điện năm

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 31/2022/TT-BCT ngày 8/11/2022 sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.

Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 4 Điều 3 của Thông tư 57/2020/TT-BCT. Theo đó, giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá phát điện năm được quy định như sau:

Giá hợp đồng mua bán điện phải nằm trong khung giá phát điện năm cơ sở của nhà máy điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Trong đó, giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện để so với khung giá phát điện năm được tính toán trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng với thành phần chi phí tính toán khung giá phát điện.

Trường hợp năm cơ sở của nhà máy nhiệt điện không có khung giá phát điện, giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện được tính toán quy đổi trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng để so với khung giá phát điện của năm gần nhất của loại hình nhà máy điện đó.

Đối với các dự án đã khởi công nhưng chưa ký kết hợp đồng mua bán điện trước ngày 28/12/2022: Giá hợp đồng mua bán điện phải nằm trong khung giá phát điện năng đàm phán hợp đồng mua bán điện. Trong đó, giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện để so với khung giá phát điện được tính toán quy đổi trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng với thành phần chi phí tính toán khung giả phát điện.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/12/2022.

Quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

Nghị định 93/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.

Trong đó, nghị định quy định cụ thể dòng lưu chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý của hành khách tại cửa khẩu đường hàng không. Cụ thể, về dòng lưu chuyển hành khách, đối với hành khách nhập cảnh, hành khách khi xuống tàu bay thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, thực vật mang theo (nếu có), thủ tục kiểm soát nhập cảnh, thủ tục hải quan.

Đối với hành khách xuất cảnh, hành khách thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục hàng không, thủ tục kiểm soát xuất cảnh, thủ tục hải quan và soi chiếu an ninh hàng không.

Đối với hành khách quá cảnh, hành khách khi xuống tàu bay thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục kiểm dịch, kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không.

Trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, dòng lưu chuyển hành khách có thể được điều chỉnh theo các quy định phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế.

Về dòng lưu chuyển hàng hóa, hành lý của hành khách, đối với hàng hóa nhập khẩu, hành lý của hành khách nhập cảnh không đi cùng hành khách khi xuống tàu bay, thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật), thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh không đi cùng hành khách, thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật), thủ tục hải quan và soi chiếu an ninh hàng không.

Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu đường hàng không gồm: Tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; giám sát hoạt động của người, phương tiện tại khu vực cửa khẩu đường hàng không bằng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật; các biện pháp khác theo quy định của Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia và pháp luật khác có liên quan.

Theo Ngọc Linh

Tiền Phong

Trở lên trên